Kolaboratif

Membagunkan sektor yang mampan, berdaya tahan dan berteknologi tinggi

UITM JASIN MELAKA

  • Pihak MLBA dan pihak UiTM Jasin Melaka dari Fakulti Perladangan dan Agroteknologi telah menjalinkan kerjasama dalam penyelidikan dan perundingan dalam penggunaan baja bio AG.
  • Tajuk projek yang dijalankan adalah “KEBERKESANAN PENGGUNAAN BAJA BIO AG DI TANAH GAMBUT DI LADANG KELAPA SAWIT”
  • Tempoh projek ini berjalan selama 24 bulan bermula 11 Jan 2022 sehingga 31 Dis 2023 dengan peruntukan sebanyak RM 34,000.00
  • Lokasi kawasan kajian dijalankan di Ladang Amanah Saham Pahang Berhad (ASPA) Sungai Miang, Pekan, Pahang
  • Selain itu, terdapat juga projek yang sedang dijalankan dengan pihak UiTM Jasin di PPK Tangkak.
mlba11
mlba12

( Program pengambilan sampel tanah sebelum memulakan projek RnD mengenai keberkesanan Baja Bio AG di tanah gambut )

mlba1
mlba13

(kajian Bersama MLBA TRADING dan fakulti perladangan UiTM cawangan Jasin)

 

 

 

Pembentangan laporan projek oleh pihak Fakulti Perladangan dan Agroteknologi UiTM Jasin yang diketuai oleh Ts Dr Nur Qursyna Boll Kassim.

 

 

 

Alhamdulillah dengan keputusan positif yang terbukti melalui penyelidikan akademik untuk diketengahkan kepada industri kelapa sawit didalam menjaga alam sekitar dan memastikan pulangan hasil yang stabil

 

 

  • Pada 20 Oktober 2022 pihak UiTM Jasin Melaka dari Fakulti Perladangan dan Agroteknologi telah mengadakan Program Jalinan Pintar FPA bersama industri.
  • Sesi menandatangani MoU bersama pihak UiTM, semoga kerjasama ini dapat menjadi pemangkin dalam meluaskan pengetahuan dan penerimaan Baja Bio AG di dalam industri kelapa sawit.

KOPERASI PENGGUNA ISLAM TAIPING (KISDAD)

Projek Bersama MLBA TRADING dan Koperasi Pengguna Islam Taiping (KISDAD), integrasi bahan buangan kilang dengan baja bio AG pada 26 Jan 2022

KOPERASI PENGGUNA ISLAM TAIPING (KISDAD)

PENGENALAN BAJA BIO DI FELDA TENGGAROH 5 DAN SEBERTAK
Lawatan pihak MLBA TRADING Bersama pihak HQ Felda di Tenggaroh 5 dan Sebertak
Pertemuan MLBA TRADING dengan Dr Kamarul Zaman Zakashi pada 16 Mac 2022. Pertemua ini adalah membuat perbincangan tentang kemampuan mikrob baja bio dalam industry perladangan.
Pertemuan pihak MLBA TRADING Bersama pihak JAKOA, taklimat ini diadakan pada 8 Feb 2022 dan taklimat ringkas ini memperkenalkan baja bio kepada ladang sawit JAKOA.